Elektrikų gėda

Ūkininkas baigęs mokyklą sugeba ir sau užsiauginti maisto, ir kitiems užauginti maisto.

Siuvėjas baigęs mokyklą sugeba ir sau pasisiūti rūbą, ir kitam pasiūti rūbą.

Elektrikas baigęs mokyklą nesugeba nei sau pagaminti elektros, nei kitiems pagaminti elektros. Gėda.

Elektrikas baigęs profesinę mokyklą tesugeba nuvesti laidą ant sienos iš taško A į tašką B, o elektrikas baigęs aukštąją mokyklą tesugeba nuvesti laidą ant popieriaus iš taško A į tašką B. Gėda.

Teslos idėja

Pusė visos visame pasaulyje perduodamos elektros energijos keliauja žeme, todėl remiantis šita Teslos idėja, tikriausiai Lietuvoje galima naudotis kituose žemynuose pagaminta elektros energija.

“Ateivių” technologija jau žmonių rankose

Jau greitai bus šimtmetis nuo to laiko, kai buvo išrastas žmonių minčių skaitytuvas. Ar bent išsivaizduojate, kiek karo pramonė bei radijas su televizija galėjo per šimtą metų ištobulinti šitą technologiją? Dabar galima ne tik nuskaityti mintis, bet ir įrašyti jas. Nebereikia laidų, nes šiai dienai šita technologija yra belaidė. Be to, nebereikalingi ir “ateiviai” smegenų “pudrinimui”, nebent norint suversti kaltę ant šitų fantastikos pasaulio veikėjų…

Kuo skiriasi Teslos ir Herco kontūrai?

Žemiau esančiame paveikslėlyje antru numeriu yra pažymėtas Herco kontūras, o trečiu numeriu yra pažymėtas Teslos kontūras. Herco kontūras yra izoliuotas nuo žemės ir veikia spinduliavimo principu, tai yra energija yra išspinduliuojama tik ore ir labai plačiai, ko pasekoje didėjant atstumui tarp siųstuvo ir imtuvo, perduotos-priimtos energijos kiekis labai sumažėja. Kitaip yra su Teslos kontūru. Jis veikia pusiau spinduliavimo, pusiau laidumo principu, todėl enrgijos perdavimo efektyvumas yra žymiai didesnis. Pavyzdžiui, visas elektros perdavimo tinklas veikia kaip Teslos kontūras, kur viršutinė kondensatoriaus plokštelė yra faziniai laidai, o įžeminta kondensatoriaus plokštelė yra neutralusis laidas įžemintas pastotėje. Pusė visos elektros energijos yra perduodama oro linijų laidais ir pusė žeme. Žemė yra idealus laidininkas tarp elektros pastotės ir elektrinėje esančio generatoriaus. Elektros energija nenuteka tiesiog kažkur į žemę, jinai per žemę nuteka į to paties generatoriaus priešingą polių. Jeigu to nebūtų, tada gautųsi didžiulis disbalansas tarp generatoriaus polių. Dar vienas Teslos kontūro privalumas yra tas, kad elektros energiją be nuostolių galima perduoti žeme į bet kurį pasaulio kampelį.

Plačiau apie tai galima paskaityti čia.

Melagystė apie uždarą grandinę

Akademiniai melagiai teigia, kad elektros energiją galima perduoti tik uždara grandine. Štai trys pavyzdžiai, kur atviroje grandinėje šviestų elektros lemputė.

Informacija arba energija iš kosmoso

Atmosfera turi tik du langus. Pirmasis – tai optinis langas, pro kurį žvelgė dangaus stebėtojai žiloje praeityje. Jis plačiai atvertas ir šių dienų astronomams, turintiems galingus optinius teleskopus. Antrasis – radijo langas, pro kurį srūva nuo 1 cm iki 20 m ilgio radijo bangos (ilgesnes bangas atspindi jonosferos sluoksniai).

Šaltinis: knyga Visata ir mes, Z. Sviderskienė, Mokslas, 1982 metai, 104 puslapis.

Aktyvinė varža nevartoja elektros energijos

Aktyvinė varža nevartoja elektros energijos. Jinai natūraliai egzistuoja laidininkuose ir puslaidininkiuose. Mums patinka ar ne, bet ji ten egzistuoja. Aktyvinė varža apriboja srovės pratekėjimą, panašiai kaip užtvanka apriboja vandens pratekėjimą. Taip kaip užtvanka nevartoja vandens, taip ir aktyvinė varža nevartoja elektros energijos. Aktyvinė varža yra visada pastovi ir nepriklauso nei nuo įtampos, nei nuo srovės, o priklauso nuo pačio laidininko fizikinių savybių bei temperatūros. Reikalui esant, tam, kad pratekėtų didesnė srovė, galima paimti didesnį laidininką, arba tiesiog padidinti įtampą – nors ribotuvas(aktyvinė varža) nepasikeitė, bet srovė padidėjo.

Apie automobilių rūdijimą

Senokai kažkur esu skaitęs, kad pirmiausia neigiamą akumuliatoriaus polių jungti prie kėbulo pradėjo Rolls Royce. Jų paaiškinimas buvo toks, kad automobilis mažiau rūdija, kai neigiamas polius pajungtas į korpusą. Iš chemijos pusės žiūrint, rūdijimas atsiranda deguoniui jungiantis su geležimi, o tam, kad atstumti neigiamą krūvį turintį deguonį, reikia kėbulą prijungti prie neigiamo akumuliatoriaus poliaus. Logiškai mąstant, mažiausiai surūdiję turėtų būti dyzeliniai automobiliai, nes į juos dedasi talpesni akumuliatoriai, negu į benzininius automobilius. Aišku, geriausias variantas turėtų būti, kai mažas automobilis turi galingą akumuliatorių.

Du Omo dėsniai

Mano komentaras:

Yra dviejų tipų elektros grandinės: pastovios įtampos ir kintamos įtampos. Dėl to yra du Omo dėsniai:

 Pastovios įtampos grandinių

Omo dėsnis

 Kintamos įtampos grandinių

Omo dėsnis

 omo-desnis-1 omo-desnis-2

Daugelyje knygų pateikiamas tik vienas Omo dėsnis. Netgi ne visi elektrikai težino, kad kintamosios įtampos grandinėse naudojamas visai kitoks Omo dėsnis. Su šituo straipsniu noriu išsklaidyti kai kurių knygų ir kai kurių elektrikų melą apie vieną Omo dėsnį.

Sentencija apie žinias

Problema su pasauliu yra ta, kad protingi žmonės yra pilni abejonių, kai tuo tarpu kvailiai yra pilni pasitikėjimo.

Charles Bukowski

Apie ozoną

Priešingai paplitusiai nuomonei, kad ozonas atšviežina orą, iš tiesų jis yra mirtinai pavojingos dujos. Žmogus, patekęs į dujų kamerą, kurioje milijonui dalelių tenka dvi dalys ozono (natūralioje atmosferoje jo yra daug mažiau), įsitikins jo nuodingumu. Pirmąsias 30 minučių jis nieko nejaus. Antrą pusvalandį žmogus pradės jausti kažkokį spaudimą krūtinėje, dar po 30 minučių jam bus sunku susikaupti, o baigiantis antrai valandai, jausis lyg būdamas girtas.

Šaltinis: Įdomioji meteorologija, V. Portapas, Mokslas, 1990 metai, 318 puslapis.