“Ateivių” technologija jau žmonių rankose

Jau greitai bus šimtmetis nuo to laiko, kai buvo išrastas žmonių minčių skaitytuvas. Ar bent išsivaizduojate, kiek karo pramonė bei radijas su televizija galėjo per šimtą metų ištobulinti šitą technologiją? Dabar galima ne tik nuskaityti mintis, bet ir įrašyti jas. Nebereikia laidų, nes šiai dienai šita technologija yra belaidė. Be to, nebereikalingi ir “ateiviai” smegenų “pudrinimui”, nebent norint suversti kaltę ant šitų fantastikos pasaulio veikėjų…

Kuo skiriasi Teslos ir Herco kontūrai?

Žemiau esančiame paveikslėlyje antru numeriu yra pažymėtas Herco kontūras, o trečiu numeriu yra pažymėtas Teslos kontūras. Herco kontūras yra izoliuotas nuo žemės ir veikia spinduliavimo principu, tai yra energija yra išspinduliuojama tik ore ir labai plačiai, ko pasekoje didėjant atstumui tarp siųstuvo ir imtuvo, perduotos-priimtos energijos kiekis labai sumažėja. Kitaip yra su Teslos kontūru. Jis veikia pusiau spinduliavimo, pusiau laidumo principu, todėl enrgijos perdavimo efektyvumas yra žymiai didesnis. Pavyzdžiui, visas elektros perdavimo tinklas veikia kaip Teslos kontūras, kur viršutinė kondensatoriaus plokštelė yra faziniai laidai, o įžeminta kondensatoriaus plokštelė yra neutralusis laidas įžemintas pastotėje. Pusė visos elektros energijos yra perduodama oro linijų laidais ir pusė žeme. Žemė yra idealus laidininkas tarp elektros pastotės ir elektrinėje esančio generatoriaus. Elektros energija nenuteka tiesiog kažkur į žemę, jinai per žemę nuteka į to paties generatoriaus priešingą polių. Jeigu to nebūtų, tada gautųsi didžiulis disbalansas tarp generatoriaus polių. Dar vienas Teslos kontūro privalumas yra tas, kad elektros energiją be nuostolių galima perduoti žeme į bet kurį pasaulio kampelį.

Plačiau apie tai galima paskaityti čia.

Melagystė apie uždarą grandinę

Akademiniai melagiai teigia, kad elektros energiją galima perduoti tik uždara grandine. Štai trys pavyzdžiai, kur atviroje grandinėje šviestų elektros lemputė.

Informacija arba energija iš kosmoso

Atmosfera turi tik du langus. Pirmasis – tai optinis langas, pro kurį žvelgė dangaus stebėtojai žiloje praeityje. Jis plačiai atvertas ir šių dienų astronomams, turintiems galingus optinius teleskopus. Antrasis – radijo langas, pro kurį srūva nuo 1 cm iki 20 m ilgio radijo bangos (ilgesnes bangas atspindi jonosferos sluoksniai).

Šaltinis: knyga Visata ir mes, Z. Sviderskienė, Mokslas, 1982 metai, 104 puslapis.

Aktyvinė varža nevartoja elektros energijos

Aktyvinė varža nevartoja elektros energijos. Jinai natūraliai egzistuoja laidininkuose ir puslaidininkiuose. Mums patinka ar ne, bet ji ten egzistuoja. Aktyvinė varža apriboja srovės pratekėjimą, panašiai kaip užtvanka apriboja vandens pratekėjimą. Taip kaip užtvanka nevartoja vandens, taip ir aktyvinė varža nevartoja elektros energijos. Aktyvinė varža yra visada pastovi ir nepriklauso nei nuo įtampos, nei nuo srovės, o priklauso nuo pačio laidininko fizikinių savybių bei temperatūros. Reikalui esant, tam, kad pratekėtų didesnė srovė, galima paimti didesnį laidininką, arba tiesiog padidinti įtampą – nors ribotuvas(aktyvinė varža) nepasikeitė, bet srovė padidėjo.

Apie automobilių rūdijimą

Senokai kažkur esu skaitęs, kad pirmiausia neigiamą akumuliatoriaus polių jungti prie kėbulo pradėjo Rolls Royce. Jų paaiškinimas buvo toks, kad automobilis mažiau rūdija, kai neigiamas polius pajungtas į korpusą. Iš chemijos pusės žiūrint, rūdijimas atsiranda deguoniui jungiantis su geležimi, o tam, kad atstumti neigiamą krūvį turintį deguonį, reikia kėbulą prijungti prie neigiamo akumuliatoriaus poliaus. Logiškai mąstant, mažiausiai surūdiję turėtų būti dyzeliniai automobiliai, nes į juos dedasi talpesni akumuliatoriai, negu į benzininius automobilius. Aišku, geriausias variantas turėtų būti, kai mažas automobilis turi galingą akumuliatorių.

Du Omo dėsniai

Mano komentaras:

Yra dviejų tipų elektros grandinės: pastovios įtampos ir kintamos įtampos. Dėl to yra du Omo dėsniai:

 Pastovios įtampos grandinių

Omo dėsnis

 Kintamos įtampos grandinių

Omo dėsnis

 omo-desnis-1 omo-desnis-2

Daugelyje knygų pateikiamas tik vienas Omo dėsnis. Netgi ne visi elektrikai težino, kad kintamosios įtampos grandinėse naudojamas visai kitoks Omo dėsnis. Su šituo straipsniu noriu išsklaidyti kai kurių knygų ir kai kurių elektrikų melą apie vieną Omo dėsnį.

Sentencija apie žinias

Problema su pasauliu yra ta, kad protingi žmonės yra pilni abejonių, kai tuo tarpu kvailiai yra pilni pasitikėjimo.

Charles Bukowski

Apie ozoną

Priešingai paplitusiai nuomonei, kad ozonas atšviežina orą, iš tiesų jis yra mirtinai pavojingos dujos. Žmogus, patekęs į dujų kamerą, kurioje milijonui dalelių tenka dvi dalys ozono (natūralioje atmosferoje jo yra daug mažiau), įsitikins jo nuodingumu. Pirmąsias 30 minučių jis nieko nejaus. Antrą pusvalandį žmogus pradės jausti kažkokį spaudimą krūtinėje, dar po 30 minučių jam bus sunku susikaupti, o baigiantis antrai valandai, jausis lyg būdamas girtas.

Šaltinis: Įdomioji meteorologija, V. Portapas, Mokslas, 1990 metai, 318 puslapis.

Sentencija: gamtiniai elektros generatoriai

Tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimtųjų metų pabaigoje galiausiai buvo išsiaiškinta, kad pirminiai elektros generatoriai, kurie įkrauna žemės atmosferą ir kurių dėka pasirodo atmosferos elektrinis laukas, randasi troposferoje, kažkuriame aukštyje virš žemės paviršiaus.

Šaltinis: Electricity of the free atmosphere, I. M. Imyanitov and E. V. Chubarina, Israel program for scientific translations, Jerusalem 1967, 1 puslapis.

Ryšys tarp elektros srovės kiekio ir dažnio

Srovės stiprumas taip pat priklauso nuo jos dažnumo. Kuo aukštesnis dažnumas, tuo stipresnė srovė. Kodėl taip yra, lengva suprasti, įsivaizdavus, kad mes pro vamzdelį pripildome vandeniu indą, kurio talpumas, pavyzdžiui, vienas litras, ir po to jį iš ten išpumpuojame. Jei šis procesas vyks vieną kartą per sekundę, tai vamzdeliu per sekundę praeis du litrai vandens: litras į vieną pusę ir litras į kitą. Tačiau jei mes proceso dažnumą padvigubinsime – indą pripildysime ir ištuštinsime 2 kartus per sekundę, tai vamzdeliu per sekundę praeis jau keturi litrai vandens; proceso dažnumui padidėjus, nors indo talpumas nepakito, vamzdeliu pratekančio vandens kiekis atitinkamai padidėjo.

Šaltinis: Įdomioji radiotechnika, L. V. Kubarkinas ir E. A. Levitinas, Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1958 metai, 28 puslapis.

Įslaptinta geografija

Mano komentaras: Pastudijavęs paskutinių šimto su viršum metų knygas bei šiaip įvairią literatūrą apie elektrą bei elektroniką susidariau įspūdį, kad tai yra visiška mokslinė fantastika paremta tik truputėliu mokslo. Vienas iš variantų, kodėl elektros bei elektronikos inžinerija virto moksline fantastika, gali būti tai, kad daugumą knygų rašė ir teberašo “papūgos”, kurios informaciją ima iš kitų “papūgų”. To pasekmė yra tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, daug dešimtmečių trunkantis “sugedęs telefonas”. Atsižvelgdamas į tai, rekomenduoju neapsiriboti vien informacija iš elektros vadovėlių, o atsižvelgti ir į kitą literatūrą, pavyzdžiui, Bibliją. Joje galima rasti įdomios informacijos apie pasaulio veikimo principus, kurie gali būti naudingi tikriems elektros bei elektronikos inžinieriams. Štai keletas jų:

Dievas padarė skliautą ir atskyrė vandenis, buvusius po skliautu, nuo vandenų, buvusių viršum skliauto. Pradžios knyga 1,7.

Nuo tada, kai buvo padėti žemės pamatai, jis sėdi soste anapus dangaus skliauto virš žemės, ir jos gyventojai jam atrodo lyg žiogai. Jis dengia žemę dangumi tarsi užuolaida, išskleidžia jį tarsi palapinę gyvenimui. Izaijo 40,21-22.

Negirdėti jų balso, bet žinia skamba visoje žemėje, jų žodžiai girdėti iki pat pasaulio pakraščių. Danguose jis pastatė palapinę saulei. Lyg nuotaka ji išeina iš už savo jungtuvių užuolaidos ir lyg galiūnė džiugiai bėga savo keliu. Iš vieno dangaus skliauto galo ji pradeda žygį, o jos kelias veda prie kito galo; nuo jos kaitros pasislėpti niekas negali. Psalmynas 19, 4-7.

Pasaulis stovi tvirtai, jis negali būti pajudintas. Psalmynas 93,1.

Pasaulį jis padarė tvirtą, nepajudinamą… Psalmynas 96,10.

Paskui aš regėjau keturis angelus, stovinčius keturiuose žemės kampuose, laikančius keturis žemės vėjus, kad kad vėjas nepūstų nei žemėje, nei jūroje, nei į medžius. Apreiškimo Jonui 7,1.

Mano komentaras: Atsižvelgiant į tai, žemė nėra planeta, nėra apvali ir neskrieja kosmose, kurio irgi nėra.