Nemokšos elektrikai

Elektrikas – tai toks žmogus, kuris 2-3-4 metus mokosi pajungti rozetę bei elektros lemputę. Po tiek metų studijų jis nieko nesupranta apie elektrą.

Kaip veikia visa elektros sistema?

Mano nuomone,

Visuose elektros prietaisuose darbą atlieka magnetinis laukas. Pavyzdžiui, radijo imtuve garsiakalbį virpina magnetinis laukas, kaitrinėje lemputėje šviesą sukelia magnetinio lauko kaita dujose, elektros variklius verčia suktis magnetinis laukas, vandens pakaitinimo tenuose šilumą sukelia magnetinio lauko kaita ir taip toliau ir panašiai.

Elektros energija yra perduodama aliuminiais bei variniais laidais, tai yra elektros energijos laidininkais. Elektros energijos laidininkai yra tinkami perduoti elektriniam laukui, bet netinkami perduoti magnetiniam laukui, o kaip žinote, magnetinis laukas yra neatsiejamas nuo elektrinio lauko. Nuostoliai atsiranda tada, kai magnetinis laukas yra perduodamas elektrinio lauko laidininkais, o ne magnetinio lauko laidininkais. Paprastai tariant, didžiausi nuostoliai yra ten, kur teka srovė.

Tai kaip veikia elektros energijos gamybos, perdavimo ir vartojimo sistema? Trumpai ir paprastai tariant, jei viename gale laido mojuosi su magnetu, tai kitame gale laido tas magnetas atliks darbą. Tą patį galima pasakyti ir taip: mojuojant su magnetu(magnetiniu lauku) sukeliami elektrinio lauko virpesiai elektrinio lauko laidininke, kuriuo sklinda laukas iki prietaiso, ten elektrinis laukas paverčiamas į magnetinį lauką, atlieka darbą tada pavirsta vėl į elektrinį lauką ir grįžta į elektrinę kitų laidu. Magnetinio lauko virpesiai paverčiami į elektrinio lauko virpesius → Elektrinio lauko virpesiai perduodami iki prietaiso → Prietaise elektrinio lauko virpesiai paverčiami magnetinio lauko virpesiais → magnetinio lauko virpesiai atlieka darbą(bet nėra suvartojami) → Magnetinis laukas paverčiamas į elektrinį lauką → Elektrinis laukas perduodamas kitu laidu atgal į elektrinę(t. y. į priešingą generatoriaus magnetinį polių).

Apie Saulės baterijas

Šviesos spindulių (ypač ultravioletinių) veikiamas, kūno neigiamas elektros krūvis mažėja. Pavyzdžiui, ultravioletinės šviesos veikiama, išsielektrina neigiamai įelektrinta švino plokštelė.

Šaltinis: Fizika 7-8 klasei, A. Pioryškinas ir N. Rodina, Šviesa, 1980 metai, 190 puslapis.

Krūvių perdavimas

Jeigu krūvis iš įelektrinto rutulio perduodamas tokio pačio dydžio neįelektrintam rutuliui, tai krūvis pasidalija pusiau. Bet jeigu antrasis, neįelektrintas rutulys didesnis už pirmąjį, tai į jį pereis daugiau kaip pusė krūvio. Juo didesnis kūnas, kuriam perduodamas krūvis, juo didesnė dalis krūvio į jį pereina. Tuo pagrįstas vadinamasis įžeminimas – krūvio perdavimas Žemei. Žemės rutulys yra labai didelis, palyginti su ant jo esančiais kūnais. Todėl, susiliesdamas su žeme, įelektrintas kūnas atiduoda jai beveik visą savo krūvį ir praktiškai tampa neutralus.

Šaltinis: Fizika 7-8 klasei, A. Pioryškinas ir N. Rodina, Šviesa, 1980 metai, 197 puslapis.

Mano nuomone,

Kuo didesnė kūno įtampa, kuriam perduodamas krūvis, juo didesnė dalis krūvio į jį pereina. Pavyzdžiui, 100-tu voltų įelektrinta radijo ar TV antena paims didesnį kiekį krūvio nei antena įelektrinta 1-nu voltu.

Apie žaibą

Šaltinis: The Tesla experiment (Lightning & Earth electrical resonance), a commentary on 1983 research & test results, Charles A. Yost.

Radijo dažnio ginklas

Radijo dažnio ginklas, masinio naikinimo ginklas, kurio veikimas pagrįstas aukšto (300 – 30 000 MHz) arba labai žemo (<100 Hz) dažnio elektromagnetine spinduliuote. Radijo dažnio ginklas žaloja žmones: pažeidžia smegenis, širdį, centrinę nervų, kraujotakos ir endokrininę sistemas, veikia žmogaus psichiką, sukelia garso haliucinacijas, sintezuoja dezinformuojančius garsinius pranešimus. Apsaugai nuo radijo dažnio ginklo ekranuojami (radioelektronine aparatūra) uždari fortifikaciniai statiniai, padaliniai išdėstomi taip, kad nepatektų į elektromagnetinę spinduliuotę skleidžiančio šaltinio zoną.

Šaltinis: Technikos enciklopedija, IV tomas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Vilnius, 2010 metai, 236 puslapis.

Elektromagnetinių bangų greitis ir ilgis įvairiose medžiagose skiriasi

300 000 km/s yra elektromagnetinės bangos greitis vakuume. Elektromagnetinės bangos sklinda ne pačiame laidininke, bet aplink jį. Tai reiškia, kad elektromagnetinės bangos greitis ir ilgis variniame laide kurį supa oras bus kitokie nei variniame laide, kurį supa plastmasinis šarvas. Elektromagnetinės bangos greitis ir ilgis bešarvio varinio laido aplinkoje(ore) yra toks pat kaip ir bešarvio aliuminio laido aplinkoje(ore). Oru elektromagnetinė banga sklinda šiek tiek greičiau nei vakuume, nes oro dielektrinė skvarba yra šiek tiek didesnė nei vakuumo. Jei antena yra be šarvo, o kabelis su šarvu, tai EM bangų greičiai ir ilgiai skirsis, to pasekoje gali padidėti ar sumažėti fazių skirtumas tarp antenos ir įžeminimo, kitaip tariant, tai gali įtakoti signalo stiprumą.