Dalelių greičiai

Alfa dalelių greitis – 20 000 km/sek.

Beta dalelių greitis – beveik 300 000 km/sek.

Katodinių dalelių greitis – 150 000 km/sek.

Šaltinis: knyga Bendroji chemija, N. L. Glinka, Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1952 metai, 122 puslapis.

Kaip veikia saulės baterijos?

Katodinių spindulių prigimtį išaiškino daugiausia anglų fizikas Dž. Dž. Tomsonas, kuris savo ilgamečio darbo rezultatais parodė, kad šiuos spindulius sudaro srautas smulkiausių dalelių, įkrautų neigiama elektra ir lekiančių greičiu, siekiančiu pusę šviesos greičio.

[…]

Katodiniuose vamzdžiuose elektronai atsiskiria nuo katodo elektros išlydžio įtakoje. Tačiau jie gali atsirasti ir be jokio sąryšio su elektros išlydžiu. Pavyzdžiui, visi metalai kaitinami gausiai išleidžia elektronus; žvakės arba degiklio liepsnoje taip pat yra elektronų; daugelis medžiagų išmeta elektronus apšviečiant jas ultravioletiniais arba Rentgeno spinduliais ir t. t.

Šaltinis: knyga Bendroji chemija, N. L. Glinka, Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1952 metai, 116 puslapis.

Mano komentaras:

Mano nuomone, saulės baterijų veikimas yra paremtas elektroninės lempos veikimo principu. Kitaip tariant, saulės baterija yra kitokios formos elektroninė lempa, kur tarp anodo ir katodo yra du sluoksniai puslaidininkių, kurie veikia kaip diodas ir praleidžia srovę tik į vieną pusę. Be to, tie du sluoksniai puslaidininkių sudaro nuolatinį potencialų skirtumą(nebereikia baterijos). Elektroninėje lempoje krūvių šaltinis yra su baterija įkaitintas katodas, o saulės baterijose krūvių šaltinis yra sidabrinis tinklelis iš kurio saulės ultravioletiniai spinduliai išmuša krūvius(nebereikia baterijos). Saulės baterija yra elektroninė lempa, kuriai nebereikia baterijų.

Global Coherence Monitoring System

The Global Coherence Monitoring System (GCMS), GCI’s scientific component, uses state-of-the-art sensing technology to observe changes in the earth’s magnetic field. Eventually, there will be about a dozen sensor sites in the GCMS worldwide network of magnetometers. As of 2015, sensor sites were operating around the clock in the following locations:

  • Boulder Creek, Calif.
  • Hofuf, Saudi Arabia
  • Alberta, Canada
  • Baisogala, Lithuania
  • Northland Region of New Zealand
  • Kwazulu Natal, South Africa

The GCMS sensors continuously monitor the resonant frequencies in Earth’s magnetic field. They track changes in geomagnetic activity caused by solar storms, changes in solar wind speed, disruption of the Schumann resonances (SR) and, potentially, the signatures of major global events that have a strong emotional component.

It is well established that the resonant frequencies in the earth’s various magnetic fields directly overlap with those of the human brain, cardiovascular and autonomic nervous systems. Therefore, it should not be surprising that numerous physiological rhythms in humans and global collective behaviors are not only synchronized with solar and geomagnetic activity, but that disruptions in these fields can create adverse effects on human health and behavior. When the earth’s magnetic field environment is disturbed it can cause sleep disturbance, mental confusion, unusual lack of energy or a feeling of being on edge or overwhelmed for no apparent reason.

We use the Global Coherence Monitoring System to conduct research on the mechanisms of how the earth’s various fields affect human physiological, mental and emotional processes, health and collective behavior. In addition, we hope to investigate whether changes in the earth’s magnetic fields occur before natural catastrophes like earthquakes, volcanic eruptions and human events such as social unrest and terrorist attacks.

The following GCI hypotheses guide our ongoing collaborative research:

  1. Human and animal health, cognitive functions, emotions and behavior are affected by solar, geomagnetic and other earth-related magnetic fields.
  2. The earth’s magnetic field is a carrier of biologically relevant information that connects all living systems.
  3. Every person affects the global information field.
  4. Collective human consciousness affects the global information field. Therefore, large numbers of people creating heart-centered states of care, love and compassion will generate a more coherent field environment that can benefit others and help offset the current planetary discord and incoherence.

Related to all of the above hypotheses is that human emotions and consciousness interact with and encode information into the geomagnetic field and this information is distributed globally. We believe there is a feedback loop between human beings and the earth’s energetic/magnetic systems.

We are suggesting in essence that this encoded information is communicated nonlocally between people at a subconscious level, in effect linking all living systems. Magnetic fields act as carrier waves for this information, which can influence all living systems – positively or negatively – within the field environment as well as our collective consciousness.

The scientific community is beginning to appreciate and understand at the deeper level how we are all interconnected with and affected by the magnetic fields generated by the sun and earth. Every cell in our bodies is bathed in an external and internal environment of fluctuating invisible magnetic forces.

Human physiological rhythms and behaviors are synchronized with solar and geomagnetic activity, so fluctuations in the earth and sun’s magnetic fields can affect virtually every circuit in human as well as any biological systems. Logically, disruptions in these fields could adversely affect human health and behavior.  Moreover, changes in the intensity of geomagnetic activity and the Schumann resonances appear to alter brainwave and neurohormonal responses. (The brain is a very sensitive electromagnetic organ.)

Changes in the earth’s magnetic field have been shown to affect human heart rhythms and have been associated with the following: changes in brain and nervous-system activity; athletic performance, memory and other tasks; synthesis of nutrients in plants and algae; the number of reported traffic violations and accidents; mortality from heart attacks and strokes; and incidence of depression and suicide.

The earth and ionosphere generate a symphony of frequencies ranging from 0.01 hertz to 300 hertz, and some of the large resonances occurring in the earth’s field are in the same frequency range as those occurring in the human cardiovascular system, brain and autonomic nervous system. Although researchers have looked at some of the possible interactions between the earth’s field and human, animal and plant activity, new data from GCI research is indicating that we may be more deeply interconnected with the earth’s field than previously imagined.

Historically, many cultures believed their collective behavior could be affected by the sun and other external cycles and influences. This belief has proven to be true. On a larger societal scale, increased violence, crime rate, social unrest, revolutions and frequency of terrorist attacks have been linked to the solar cycle and the resulting disturbances in the geomagnetic field.

Šaltinis(nukopijuota iš):  https://www.heartmath.org/research/global-coherence/

Super aukštas dažnis

P. Kapica nurodė ir kitą super aukšto dažnio energetikos teigiamybę: galimumą kaupti didelę elektromagnetinę energiją mažuose tūriuose ir nepaprastą lankstumą, kuris padeda super aukšto dažnio energiją transformuoti į kitų rūšių energiją.

Šaltinis: knyga Įdomioji energetika, J. Čirkovas, Mokslas, 1985 metai, 179 puslapis.

Žaibosauga

Žaibavimo metu būtina uždaryti langus, ventiliacijas bei užsklęsti kaminus, nes žaibas keliauja su oro gūsiu. Paprastai tariant, žaibas keliauja į ten, kur pučia vėjas ar yra skersvėjis.

Žaibo energija

Vienas iš įspūdingiausių gamtos reiškinių yra žaibas. Ši „dieviškos rūstybės“ apraiška paprastai pateikiama kaip įrodymas, kad gamtos galimybės beveik neribotos. Tačiau tyrimai, kurie buvo atlikti per pastaruosius 20 metų Pietų Amerikoje, Italijoje ir JAV, parodė, kad žaibas ne visuomet esti nukreiptas iš dangaus į žemę. Kartais, atvirkščiai, jis šoka nuo žemės į dangų. Tuo momentu, kai žaibas trenkia į anteną, galima nedideliais feromagnetiniais registratoriais išmatuoti ja tekančios srovės stiprumą. Didžiausia tokiu atveju užregistruota reikšmė ne didesnė kaip 100 000 amperų. Šis skaičius atrodo įspūdingas, bet kai kuriose gamyklose elektrolizės voniose aliuminiui gauti naudojama tokio pat stiprumo – 100 000 A srovė. Tiesa, susilietus žaibui su antena, atsiranda įtampa, siekianti 25 mln. voltų, tuo tarpu elektrolizės vonioje įtampa tebūna vos keleto voltų. Žaibo išlydžio galingumas – vienas milijardas kilovatų. Tai sudaro beveik tiek pat, kiek duoda viso pasaulio elektrinių galingumai, kartu paėmus. Kadangi išlydis trunka nepaprastai trumpai, tai jo metu išskiriama energija stebėtinai maža. Žaibo srovės stiprumo maksimumas pasiekiamas ne daugiau kaip per 1-2 mikrosekundes. Taigi išlydžio metu išsiskiria vos viena kilovatvalandė energijos.

Kartais tenka girdėti, kad visiems gerai žinomi žaibo išlydžio sukelti dideli mechaniniai sugriovimai prieštarauja šiam tvirtinimui; tačiau nereikia pamiršti, jog viena kilovatvalandė ekvivalentiška energijai, kurią atpalaiduoja krisdama tuštumoje daugiau kaip iš 400 m aukščio vienos tonos masė; toks kritimas taip pat sukelia gana įspūdingus mechaninius efektus. Vienas kilogramas paprastos sprogstamosios medžiagos prilygsta tik kelių kilovatvalandžių energijai.

[…]

Bendrą perkūnijų aktyvumą Žemės rutulyje galima prilyginti beveik pastoviam 600 mln. kW galingumui.

Šaltinis: knyga Žemė ir kosmosas (4), Autorių kolektyvas, Mintis, 1973 metai, 117-118 puslapiai.

Klaidingas pavyzdys

283 paveiksle pavaizduota elektrinė grandinė, į kurią įjungta kišeninio žibintuvėlio lemputė. Srovės šaltinis čia yra akumuliatorius. 284 paveiksle pavaizduota kita grandinė. Jos srovės šaltinis yra miesto apšvietimo tinklas. Į tą tinklą įjungiama patalpoms apšviesti lemputė. Sprendžiant pagal ampermetrų parodymus, srovė abiejose grandinėse vienoda. Tačiau lemputė, įjungta į miesto apšvietimo tinklą, tiekia gerokai daugiau šilumos ir šviesos, negu kišeninio žibintuvėlio lemputė. Mat, abiejose grandinėse srovė vienoda, o elektrinė įtampa lemputėse skirtinga. Kišeninio žibintuvėlio lemputė dega, imdama srovę iš baterijos, turinčios žemą įtampą. Kiekvienas kulono dydžio elektros kiekis, tekėdamas tos lemputės spiralėmis, atlieka nedidelį darbą, todėl lemputė duoda mažai šilumos ir šviesos. Kitai lemputei srovę tiekia daug didesnės įtampos šaltinis. Kiekvienas kulono dydžio elektros kiekis, tekėdamas tos lemputės spiralėmis, atlieka didesnį darbą.

Šaltinis: Fizika 7-8 klasei, A. Pioryškinas ir N. Rodina, Šviesa, 1980 metai, 213 puslapis.

Mano nuomone,

Elektros lemputės šviesa ir šiluma priklauso tik nuo srovės dydžio, o ne nuo įtampos dydžio. Negana to, yra padaryta klaida interpretuojant antrojo pavyzdžio duomenis:

284 paveikslėlyje teka kintamoji srovė, tai yra nors ampermetrai abiejuose pavyzdžiuose rodo vienodai, bet antrajame pavyzdyje prateka dvigubai daugiau srovės. Antrajame pavyzdyje ampermetras yra pritaikytas rodyti tik nuolatinei srovei, todėl jis terodo tik pusę iš tikrųjų pratekančios srovės, tai yra jis neparodo, kad dar ir į priešingą pusę prateka lygiai tiek pat srovės.

Elektrinė įtampa

Įtampa – tai fizikinis dydis, apibūdinantis elektrinį lauką, kuris yra srovės atsiradimo priežastis.

Šaltinis: Fizika 7-8 klasei, A. Pioryškinas ir N. Rodina, Šviesa, 1980 metai, 213 puslapis.

Mano nuomone,

Nebūna nuolatinės ar kintamos srovės, kol nėra nuolatinės ar kintamos įtampos. Yra daugybė klaidinančių straipsnių, kuriuose kalbama apie AC (alternating current – kintama srovė) ir DC (direct current – nuolatinė srovė), nors vietoje kintama srovė turėtų sakyti kintama įtampa, o vietoje nuolatinė srovė turėtų sakyti nuolatinė įtampa. Per klaidinančias frazes klaidinami ir skaitytojai. Tai yra loginis klaidinimas. Srovė tėra pasekmė, todėl geriausia visada kalbėti apie priežastį – įtampą.

Joks elektros prietaisas nevartoja elektros energijos (1)

Jeigu vieną ampermetrą įjungsime į grandinę prieš lempą, o kitą – už jos, tai abu ampermetrai rodys tokio pat stiprumo srovę.

Šaltinis: Fizika 7-8 klasei, A. Pioryškinas ir N. Rodina, Šviesa, 1980 metai, 212 puslapis.

Mano nuomone,

Visi energijos nuostoliai yra įtampos šaltinyje. Tiek baterijos, tiek generatoriai yra reikalingi tam, kad palaikyti potencialų skirtumą, nes kur nėra potencialų skirtumo, ten nėra ir srovės. Generatorius negamina elektros, o kuria potencialų skirtumą tarp dviejų laidų. Atsiradus potencialų skirtumui tarp dviejų laidų, atsiranda ir elektrinis laukas tarp dviejų laidų, kuris tikriausiai ir perduodamas tik tame tarpe tarp laidų. Tarp baterijos gnybtų yra statinis laukas, bet jis neperduodamas į priešingą gnybtą, nes tarp jų yra dielektrikas oras, t. y. yra per didelė varža.