Kuo skiriasi Teslos ir Herco kontūrai?

Žemiau esančiame paveikslėlyje antru numeriu yra pažymėtas Herco kontūras, o trečiu numeriu yra pažymėtas Teslos kontūras. Herco kontūras yra izoliuotas nuo žemės ir veikia spinduliavimo principu, tai yra energija yra išspinduliuojama tik ore ir labai plačiai, ko pasekoje didėjant atstumui tarp siųstuvo ir imtuvo, perduotos-priimtos energijos kiekis labai sumažėja. Kitaip yra su Teslos kontūru. Jis veikia pusiau spinduliavimo, pusiau laidumo principu, todėl enrgijos perdavimo efektyvumas yra žymiai didesnis. Pavyzdžiui, visas elektros perdavimo tinklas veikia kaip Teslos kontūras, kur viršutinė kondensatoriaus plokštelė yra faziniai laidai, o įžeminta kondensatoriaus plokštelė yra neutralusis laidas įžemintas pastotėje. Pusė visos elektros energijos yra perduodama oro linijų laidais ir pusė žeme. Žemė yra idealus laidininkas tarp elektros pastotės ir elektrinėje esančio generatoriaus. Elektros energija nenuteka tiesiog kažkur į žemę, jinai per žemę nuteka į to paties generatoriaus priešingą polių. Jeigu to nebūtų, tada gautųsi didžiulis disbalansas tarp generatoriaus polių. Dar vienas Teslos kontūro privalumas yra tas, kad elektros energiją be nuostolių galima perduoti žeme į bet kurį pasaulio kampelį.

Plačiau apie tai galima paskaityti čia.

Parašykite komentarą