Klaidingas pavyzdys

283 paveiksle pavaizduota elektrinė grandinė, į kurią įjungta kišeninio žibintuvėlio lemputė. Srovės šaltinis čia yra akumuliatorius. 284 paveiksle pavaizduota kita grandinė. Jos srovės šaltinis yra miesto apšvietimo tinklas. Į tą tinklą įjungiama patalpoms apšviesti lemputė. Sprendžiant pagal ampermetrų parodymus, srovė abiejose grandinėse vienoda. Tačiau lemputė, įjungta į miesto apšvietimo tinklą, tiekia gerokai daugiau šilumos ir šviesos, negu kišeninio žibintuvėlio lemputė. Mat, abiejose grandinėse srovė vienoda, o elektrinė įtampa lemputėse skirtinga. Kišeninio žibintuvėlio lemputė dega, imdama srovę iš baterijos, turinčios žemą įtampą. Kiekvienas kulono dydžio elektros kiekis, tekėdamas tos lemputės spiralėmis, atlieka nedidelį darbą, todėl lemputė duoda mažai šilumos ir šviesos. Kitai lemputei srovę tiekia daug didesnės įtampos šaltinis. Kiekvienas kulono dydžio elektros kiekis, tekėdamas tos lemputės spiralėmis, atlieka didesnį darbą.

Šaltinis: Fizika 7-8 klasei, A. Pioryškinas ir N. Rodina, Šviesa, 1980 metai, 213 puslapis.

Mano nuomone,

Elektros lemputės šviesa ir šiluma priklauso tik nuo srovės dydžio, o ne nuo įtampos dydžio. Negana to, yra padaryta klaida interpretuojant antrojo pavyzdžio duomenis:

284 paveikslėlyje teka kintamoji srovė, tai yra nors ampermetrai abiejuose pavyzdžiuose rodo vienodai, bet antrajame pavyzdyje prateka dvigubai daugiau srovės. Antrajame pavyzdyje ampermetras yra pritaikytas rodyti tik nuolatinei srovei, todėl jis terodo tik pusę iš tikrųjų pratekančios srovės, tai yra jis neparodo, kad dar ir į priešingą pusę prateka lygiai tiek pat srovės.

Parašykite komentarą