Kaip veikia visa elektros sistema?

Mano nuomone,

Visuose elektros prietaisuose darbą atlieka magnetinis laukas. Pavyzdžiui, radijo imtuve garsiakalbį virpina magnetinis laukas, kaitrinėje lemputėje šviesą sukelia magnetinio lauko kaita dujose, elektros variklius verčia suktis magnetinis laukas, vandens pakaitinimo tenuose šilumą sukelia magnetinio lauko kaita ir taip toliau ir panašiai.

Elektros energija yra perduodama aliuminiais bei variniais laidais, tai yra elektros energijos laidininkais. Elektros energijos laidininkai yra tinkami perduoti elektriniam laukui, bet netinkami perduoti magnetiniam laukui, o kaip žinote, magnetinis laukas yra neatsiejamas nuo elektrinio lauko. Nuostoliai atsiranda tada, kai magnetinis laukas yra perduodamas elektrinio lauko laidininkais, o ne magnetinio lauko laidininkais. Paprastai tariant, didžiausi nuostoliai yra ten, kur teka srovė.

Tai kaip veikia elektros energijos gamybos, perdavimo ir vartojimo sistema? Trumpai ir paprastai tariant, jei viename gale laido mojuosi su magnetu, tai kitame gale laido tas magnetas atliks darbą. Tą patį galima pasakyti ir taip: mojuojant su magnetu(magnetiniu lauku) sukeliami elektrinio lauko virpesiai elektrinio lauko laidininke, kuriuo sklinda laukas iki prietaiso, ten elektrinis laukas paverčiamas į magnetinį lauką, atlieka darbą tada pavirsta vėl į elektrinį lauką ir grįžta į elektrinę kitų laidu. Magnetinio lauko virpesiai paverčiami į elektrinio lauko virpesius → Elektrinio lauko virpesiai perduodami iki prietaiso → Prietaise elektrinio lauko virpesiai paverčiami magnetinio lauko virpesiais → magnetinio lauko virpesiai atlieka darbą(bet nėra suvartojami) → Magnetinis laukas paverčiamas į elektrinį lauką → Elektrinis laukas perduodamas kitu laidu atgal į elektrinę(t. y. į priešingą generatoriaus magnetinį polių).

Parašykite komentarą