Kaip veikia saulės baterijos?

Katodinių spindulių prigimtį išaiškino daugiausia anglų fizikas Dž. Dž. Tomsonas, kuris savo ilgamečio darbo rezultatais parodė, kad šiuos spindulius sudaro srautas smulkiausių dalelių, įkrautų neigiama elektra ir lekiančių greičiu, siekiančiu pusę šviesos greičio.

[…]

Katodiniuose vamzdžiuose elektronai atsiskiria nuo katodo elektros išlydžio įtakoje. Tačiau jie gali atsirasti ir be jokio sąryšio su elektros išlydžiu. Pavyzdžiui, visi metalai kaitinami gausiai išleidžia elektronus; žvakės arba degiklio liepsnoje taip pat yra elektronų; daugelis medžiagų išmeta elektronus apšviečiant jas ultravioletiniais arba Rentgeno spinduliais ir t. t.

Šaltinis: knyga Bendroji chemija, N. L. Glinka, Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1952 metai, 116 puslapis.

Mano komentaras:

Mano nuomone, saulės baterijų veikimas yra paremtas elektroninės lempos veikimo principu. Kitaip tariant, saulės baterija yra kitokios formos elektroninė lempa, kur tarp anodo ir katodo yra du sluoksniai puslaidininkių, kurie veikia kaip diodas ir praleidžia srovę tik į vieną pusę. Be to, tie du sluoksniai puslaidininkių sudaro nuolatinį potencialų skirtumą(nebereikia baterijos). Elektroninėje lempoje krūvių šaltinis yra su baterija įkaitintas katodas, o saulės baterijose krūvių šaltinis yra sidabrinis tinklelis iš kurio saulės ultravioletiniai spinduliai išmuša krūvius(nebereikia baterijos). Saulės baterija yra elektroninė lempa, kuriai nebereikia baterijų.

Parašykite komentarą