Joks elektros prietaisas nevartoja elektros energijos (1)

Jeigu vieną ampermetrą įjungsime į grandinę prieš lempą, o kitą – už jos, tai abu ampermetrai rodys tokio pat stiprumo srovę.

Šaltinis: Fizika 7-8 klasei, A. Pioryškinas ir N. Rodina, Šviesa, 1980 metai, 212 puslapis.

Mano nuomone,

Visi energijos nuostoliai yra įtampos šaltinyje. Tiek baterijos, tiek generatoriai yra reikalingi tam, kad palaikyti potencialų skirtumą, nes kur nėra potencialų skirtumo, ten nėra ir srovės. Generatorius negamina elektros, o kuria potencialų skirtumą tarp dviejų laidų. Atsiradus potencialų skirtumui tarp dviejų laidų, atsiranda ir elektrinis laukas tarp dviejų laidų, kuris tikriausiai ir perduodamas tik tame tarpe tarp laidų. Tarp baterijos gnybtų yra statinis laukas, bet jis neperduodamas į priešingą gnybtą, nes tarp jų yra dielektrikas oras, t. y. yra per didelė varža.

Parašykite komentarą