Įslaptinta geografija

Mano komentaras: Pastudijavęs paskutinių šimto su viršum metų knygas bei šiaip įvairią literatūrą apie elektrą bei elektroniką susidariau įspūdį, kad tai yra visiška mokslinė fantastika paremta tik truputėliu mokslo. Vienas iš variantų, kodėl elektros bei elektronikos inžinerija virto moksline fantastika, gali būti tai, kad daugumą knygų rašė ir teberašo “papūgos”, kurios informaciją ima iš kitų “papūgų”. To pasekmė yra tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, daug dešimtmečių trunkantis “sugedęs telefonas”. Atsižvelgdamas į tai, rekomenduoju neapsiriboti vien informacija iš elektros vadovėlių, o atsižvelgti ir į kitą literatūrą, pavyzdžiui, Bibliją. Joje galima rasti įdomios informacijos apie pasaulio veikimo principus, kurie gali būti naudingi tikriems elektros bei elektronikos inžinieriams. Štai keletas jų:

Dievas padarė skliautą ir atskyrė vandenis, buvusius po skliautu, nuo vandenų, buvusių viršum skliauto. Pradžios knyga 1,7.

Nuo tada, kai buvo padėti žemės pamatai, jis sėdi soste anapus dangaus skliauto virš žemės, ir jos gyventojai jam atrodo lyg žiogai. Jis dengia žemę dangumi tarsi užuolaida, išskleidžia jį tarsi palapinę gyvenimui. Izaijo 40,21-22.

Negirdėti jų balso, bet žinia skamba visoje žemėje, jų žodžiai girdėti iki pat pasaulio pakraščių. Danguose jis pastatė palapinę saulei. Lyg nuotaka ji išeina iš už savo jungtuvių užuolaidos ir lyg galiūnė džiugiai bėga savo keliu. Iš vieno dangaus skliauto galo ji pradeda žygį, o jos kelias veda prie kito galo; nuo jos kaitros pasislėpti niekas negali. Psalmynas 19, 4-7.

Pasaulis stovi tvirtai, jis negali būti pajudintas. Psalmynas 93,1.

Pasaulį jis padarė tvirtą, nepajudinamą… Psalmynas 96,10.

Paskui aš regėjau keturis angelus, stovinčius keturiuose žemės kampuose, laikančius keturis žemės vėjus, kad kad vėjas nepūstų nei žemėje, nei jūroje, nei į medžius. Apreiškimo Jonui 7,1.

Mano komentaras: Atsižvelgiant į tai, žemė nėra planeta, nėra apvali ir neskrieja kosmose, kurio irgi nėra.

Parašykite komentarą