Energijos perdavimas

Laidu tekanti nuolatinė srovė apie jį sukuria magnetinį lauką. Tokiame lauke judančią elektringą dalelę visuomet veikia jėga, kurios kryptis statmena dalelės judėjimo krypčiai. Todėl dalelės greitis nepakinta, nors laukas galėtų suteikti jai pagreitį(privertęs ją judėti apskritimine orbita). Pastovus magnetinis laukas negali dalelės atžvilgiu atlikti darbo. Taigi laidu judantieji krūviai magnetiniu lauku neperduoda energijos dalelėms, esančioms už laidininko ribų.

Išnagrinėsime, kas atsitinka, kai laidu teka kintamoji srovė. Kintamoji srovė sukuria kintamąjį magnetinį lauką, o kintant magnetiniam laukui, atsiranda elektrinis laukas, kuris veikia elektringą dalelę ir pakeičia jos energiją. Vadinasi, laidu tekanti kintamoji srovė gali perduoti energiją esančioms netoli laido elektringoms dalelėms; kai teka nuolatinė srovė, energija neperduodama. Taigi, tekant kintamai srovei, krūviai laidininke greitinami, o tekant nuolatinei srovei, – ne. Tik greitėjantys krūviai gali perduoti energiją jų pačių sukurtu elektromagnetiniu lauku.

Šaltinis: Džeris B. Merionas – Fizika ir fizinis pasaulis, pirma dalis, Mokslas, 1980 metai, 308 puslapis.