Browse Category

Video

Radijo dažnių interferencija

Seniau egzistavusi interferencija buvo išspręsta taip:

1) Atskirti dažniai. Buvo pradėti naudoti skirtingi dažniai skirtingoms sritims;

2) Atstumo atskirtis. Tą patį dažnį galima naudoti tik už tam tikro atstumo.

3) Laiko dalinimasis. Skirtingi siųstuvai tuo pačiu dažniu gali veikti skirtingu laiku. Taip veikia LW, MW ir SW radijo stotys;

4) Skirtinga poliarizacija;

5) Sumažinta buitinių prietaisų siunčiamoji galia.

Jei yra dirbtinai siunčiami trukdžiai, tai geriau priimti norimą dažnį padeda radijo imtuvo bei antenos pasukinėjimas. Norint išskirti reikiamą signalą iš trukdžių padeda kelių antenų naudojimas vienu metu.

Elektromagnetinių bangų greitis ir ilgis įvairiose medžiagose skiriasi

300 000 km/s yra elektromagnetinės bangos greitis vakuume. Elektromagnetinės bangos sklinda ne pačiame laidininke, bet aplink jį. Tai reiškia, kad elektromagnetinės bangos greitis ir ilgis variniame laide kurį supa oras bus kitokie nei variniame laide, kurį supa plastmasinis šarvas. Elektromagnetinės bangos greitis ir ilgis bešarvio varinio laido aplinkoje(ore) yra toks pat kaip ir bešarvio aliuminio laido aplinkoje(ore). Oru elektromagnetinė banga sklinda šiek tiek greičiau nei vakuume, nes oro dielektrinė skvarba yra šiek tiek didesnė nei vakuumo. Jei antena yra be šarvo, o kabelis su šarvu, tai EM bangų greičiai ir ilgiai skirsis, to pasekoje gali padidėti ar sumažėti fazių skirtumas tarp antenos ir įžeminimo, kitaip tariant, tai gali įtakoti signalo stiprumą.