Browse Category

Straipsniai

Apie žaibą

Šaltinis: The Tesla experiment (Lightning & Earth electrical resonance), a commentary on 1983 research & test results, Charles A. Yost.

Radijo dažnio ginklas

Radijo dažnio ginklas, masinio naikinimo ginklas, kurio veikimas pagrįstas aukšto (300 – 30 000 MHz) arba labai žemo (<100 Hz) dažnio elektromagnetine spinduliuote. Radijo dažnio ginklas žaloja žmones: pažeidžia smegenis, širdį, centrinę nervų, kraujotakos ir endokrininę sistemas, veikia žmogaus psichiką, sukelia garso haliucinacijas, sintezuoja dezinformuojančius garsinius pranešimus. Apsaugai nuo radijo dažnio ginklo ekranuojami (radioelektronine aparatūra) uždari fortifikaciniai statiniai, padaliniai išdėstomi taip, kad nepatektų į elektromagnetinę spinduliuotę skleidžiančio šaltinio zoną.

Šaltinis: Technikos enciklopedija, IV tomas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Vilnius, 2010 metai, 236 puslapis.

Elektromagnetinių bangų greitis ir ilgis įvairiose medžiagose skiriasi

300 000 km/s yra elektromagnetinės bangos greitis vakuume. Elektromagnetinės bangos sklinda ne pačiame laidininke, bet aplink jį. Tai reiškia, kad elektromagnetinės bangos greitis ir ilgis variniame laide kurį supa oras bus kitokie nei variniame laide, kurį supa plastmasinis šarvas. Elektromagnetinės bangos greitis ir ilgis bešarvio varinio laido aplinkoje(ore) yra toks pat kaip ir bešarvio aliuminio laido aplinkoje(ore). Oru elektromagnetinė banga sklinda šiek tiek greičiau nei vakuume, nes oro dielektrinė skvarba yra šiek tiek didesnė nei vakuumo. Jei antena yra be šarvo, o kabelis su šarvu, tai EM bangų greičiai ir ilgiai skirsis, to pasekoje gali padidėti ar sumažėti fazių skirtumas tarp antenos ir įžeminimo, kitaip tariant, tai gali įtakoti signalo stiprumą.

Teslos idėja

Pusė visos visame pasaulyje perduodamos elektros energijos keliauja žeme, todėl remiantis šita Teslos idėja, tikriausiai Lietuvoje galima naudotis kituose žemynuose pagaminta elektros energija.

Kuo skiriasi Teslos ir Herco kontūrai?

Žemiau esančiame paveikslėlyje antru numeriu yra pažymėtas Herco kontūras, o trečiu numeriu yra pažymėtas Teslos kontūras. Herco kontūras yra izoliuotas nuo žemės ir veikia spinduliavimo principu, tai yra energija yra išspinduliuojama tik ore ir labai plačiai, ko pasekoje didėjant atstumui tarp siųstuvo ir imtuvo, perduotos-priimtos energijos kiekis labai sumažėja. Kitaip yra su Teslos kontūru. Jis veikia pusiau spinduliavimo, pusiau laidumo principu, todėl enrgijos perdavimo efektyvumas yra žymiai didesnis. Pavyzdžiui, visas elektros perdavimo tinklas veikia kaip Teslos kontūras, kur viršutinė kondensatoriaus plokštelė yra faziniai laidai, o įžeminta kondensatoriaus plokštelė yra neutralusis laidas įžemintas pastotėje. Pusė visos elektros energijos yra perduodama oro linijų laidais ir pusė žeme. Žemė yra idealus laidininkas tarp elektros pastotės ir elektrinėje esančio generatoriaus. Elektros energija nenuteka tiesiog kažkur į žemę, jinai per žemę nuteka į to paties generatoriaus priešingą polių. Jeigu to nebūtų, tada gautųsi didžiulis disbalansas tarp generatoriaus polių. Dar vienas Teslos kontūro privalumas yra tas, kad elektros energiją be nuostolių galima perduoti žeme į bet kurį pasaulio kampelį.

Plačiau apie tai galima paskaityti čia.

Informacija arba energija iš kosmoso

Atmosfera turi tik du langus. Pirmasis – tai optinis langas, pro kurį žvelgė dangaus stebėtojai žiloje praeityje. Jis plačiai atvertas ir šių dienų astronomams, turintiems galingus optinius teleskopus. Antrasis – radijo langas, pro kurį srūva nuo 1 cm iki 20 m ilgio radijo bangos (ilgesnes bangas atspindi jonosferos sluoksniai).

Šaltinis: knyga Visata ir mes, Z. Sviderskienė, Mokslas, 1982 metai, 104 puslapis.

Aktyvinė varža nevartoja elektros energijos

Aktyvinė varža nevartoja elektros energijos. Jinai natūraliai egzistuoja laidininkuose ir puslaidininkiuose. Mums patinka ar ne, bet ji ten egzistuoja. Aktyvinė varža apriboja srovės pratekėjimą, panašiai kaip užtvanka apriboja vandens pratekėjimą. Taip kaip užtvanka nevartoja vandens, taip ir aktyvinė varža nevartoja elektros energijos. Aktyvinė varža yra visada pastovi ir nepriklauso nei nuo įtampos, nei nuo srovės, o priklauso nuo pačio laidininko fizikinių savybių bei temperatūros. Reikalui esant, tam, kad pratekėtų didesnė srovė, galima paimti didesnį laidininką, arba tiesiog padidinti įtampą – nors ribotuvas(aktyvinė varža) nepasikeitė, bet srovė padidėjo.

Apie ozoną

Priešingai paplitusiai nuomonei, kad ozonas atšviežina orą, iš tiesų jis yra mirtinai pavojingos dujos. Žmogus, patekęs į dujų kamerą, kurioje milijonui dalelių tenka dvi dalys ozono (natūralioje atmosferoje jo yra daug mažiau), įsitikins jo nuodingumu. Pirmąsias 30 minučių jis nieko nejaus. Antrą pusvalandį žmogus pradės jausti kažkokį spaudimą krūtinėje, dar po 30 minučių jam bus sunku susikaupti, o baigiantis antrai valandai, jausis lyg būdamas girtas.

Šaltinis: Įdomioji meteorologija, V. Portapas, Mokslas, 1990 metai, 318 puslapis.

Sentencija: gamtiniai elektros generatoriai

Tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimtųjų metų pabaigoje galiausiai buvo išsiaiškinta, kad pirminiai elektros generatoriai, kurie įkrauna žemės atmosferą ir kurių dėka pasirodo atmosferos elektrinis laukas, randasi troposferoje, kažkuriame aukštyje virš žemės paviršiaus.

Šaltinis: Electricity of the free atmosphere, I. M. Imyanitov and E. V. Chubarina, Israel program for scientific translations, Jerusalem 1967, 1 puslapis.

Ryšys tarp elektros srovės kiekio ir dažnio

Srovės stiprumas taip pat priklauso nuo jos dažnumo. Kuo aukštesnis dažnumas, tuo stipresnė srovė. Kodėl taip yra, lengva suprasti, įsivaizdavus, kad mes pro vamzdelį pripildome vandeniu indą, kurio talpumas, pavyzdžiui, vienas litras, ir po to jį iš ten išpumpuojame. Jei šis procesas vyks vieną kartą per sekundę, tai vamzdeliu per sekundę praeis du litrai vandens: litras į vieną pusę ir litras į kitą. Tačiau jei mes proceso dažnumą padvigubinsime – indą pripildysime ir ištuštinsime 2 kartus per sekundę, tai vamzdeliu per sekundę praeis jau keturi litrai vandens; proceso dažnumui padidėjus, nors indo talpumas nepakito, vamzdeliu pratekančio vandens kiekis atitinkamai padidėjo.

Šaltinis: Įdomioji radiotechnika, L. V. Kubarkinas ir E. A. Levitinas, Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1958 metai, 28 puslapis.

Įslaptinta geografija

Mano komentaras: Pastudijavęs paskutinių šimto su viršum metų knygas bei šiaip įvairią literatūrą apie elektrą bei elektroniką susidariau įspūdį, kad tai yra visiška mokslinė fantastika paremta tik truputėliu mokslo. Vienas iš variantų, kodėl elektros bei elektronikos inžinerija virto moksline fantastika, gali būti tai, kad daugumą knygų rašė ir teberašo “papūgos”, kurios informaciją ima iš kitų “papūgų”. To pasekmė yra tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, daug dešimtmečių trunkantis “sugedęs telefonas”. Atsižvelgdamas į tai, rekomenduoju neapsiriboti vien informacija iš elektros vadovėlių, o atsižvelgti ir į kitą literatūrą, pavyzdžiui, Bibliją. Joje galima rasti įdomios informacijos apie pasaulio veikimo principus, kurie gali būti naudingi tikriems elektros bei elektronikos inžinieriams. Štai keletas jų:

Dievas padarė skliautą ir atskyrė vandenis, buvusius po skliautu, nuo vandenų, buvusių viršum skliauto. Pradžios knyga 1,7.

Nuo tada, kai buvo padėti žemės pamatai, jis sėdi soste anapus dangaus skliauto virš žemės, ir jos gyventojai jam atrodo lyg žiogai. Jis dengia žemę dangumi tarsi užuolaida, išskleidžia jį tarsi palapinę gyvenimui. Izaijo 40,21-22.

Negirdėti jų balso, bet žinia skamba visoje žemėje, jų žodžiai girdėti iki pat pasaulio pakraščių. Danguose jis pastatė palapinę saulei. Lyg nuotaka ji išeina iš už savo jungtuvių užuolaidos ir lyg galiūnė džiugiai bėga savo keliu. Iš vieno dangaus skliauto galo ji pradeda žygį, o jos kelias veda prie kito galo; nuo jos kaitros pasislėpti niekas negali. Psalmynas 19, 4-7.

Pasaulis stovi tvirtai, jis negali būti pajudintas. Psalmynas 93,1.

Pasaulį jis padarė tvirtą, nepajudinamą… Psalmynas 96,10.

Paskui aš regėjau keturis angelus, stovinčius keturiuose žemės kampuose, laikančius keturis žemės vėjus, kad kad vėjas nepūstų nei žemėje, nei jūroje, nei į medžius. Apreiškimo Jonui 7,1.

Mano komentaras: Atsižvelgiant į tai, žemė nėra planeta, nėra apvali ir neskrieja kosmose, kurio irgi nėra.

Kaitrinių lempų tarnavimo laiko prailginimas

Kaitrinių lempų siūlo tarnavimo laikas sumažėja 50%, kai lempa yra prijungta prie tik 7% aukštesnės įtampos už normalią.

Šaltinis: George B. Trinkaus – Magnetic amplifiers, another lost technology, 2000 metai, 11 puslapis.

Mano komentaras: Per aukšta įtampa apšvietimo grandinėje gali būti dėl kelių priežasčių: gali tinklas paduoti per aukštą įtampą, gali įjungiant(išjungiant) apšvietimą ar kitus prietaisus atsirasti įtampos šuolis. Įtampos šuolis apšvietimo grandinėje gali atsirasti ir tada, kai kas nors iš kaimynų atlieka suvirinimo darbus elektra naudodami tą pačią fazę. Labai geras sprendimas yra panaudotas kino teatruose. Ten, tam kad išvengti įtampos šuolių, šviesų įjungimui ir išjungimui naudojami šviesos reguliatoriai(dimeriai). Juos rekomenduočiau naudoti ir namuose. Tam kad prailginti kaitrinės lemputės tarnavimo laiką yra galimas ir toks variantas: vietoje 75W lemputės naudoti 100W lemputę, bet su šviesos reguliatoriumi pakelti įtampą tik iki tiek, kad šviestų kaip 75W lemputė.

Energijos perdavimas

Laidu tekanti nuolatinė srovė apie jį sukuria magnetinį lauką. Tokiame lauke judančią elektringą dalelę visuomet veikia jėga, kurios kryptis statmena dalelės judėjimo krypčiai. Todėl dalelės greitis nepakinta, nors laukas galėtų suteikti jai pagreitį(privertęs ją judėti apskritimine orbita). Pastovus magnetinis laukas negali dalelės atžvilgiu atlikti darbo. Taigi laidu judantieji krūviai magnetiniu lauku neperduoda energijos dalelėms, esančioms už laidininko ribų.

Išnagrinėsime, kas atsitinka, kai laidu teka kintamoji srovė. Kintamoji srovė sukuria kintamąjį magnetinį lauką, o kintant magnetiniam laukui, atsiranda elektrinis laukas, kuris veikia elektringą dalelę ir pakeičia jos energiją. Vadinasi, laidu tekanti kintamoji srovė gali perduoti energiją esančioms netoli laido elektringoms dalelėms; kai teka nuolatinė srovė, energija neperduodama. Taigi, tekant kintamai srovei, krūviai laidininke greitinami, o tekant nuolatinei srovei, – ne. Tik greitėjantys krūviai gali perduoti energiją jų pačių sukurtu elektromagnetiniu lauku.

Šaltinis: Džeris B. Merionas – Fizika ir fizinis pasaulis, pirma dalis, Mokslas, 1980 metai, 308 puslapis.

  • 1
  • 2