Browse Category

Sentencijos

Žemės energijų pasiskirstymas

Potvyniai būna smarkiausi tomis dienomis, kai Saulė, Mėnulis ir Žemė yra vienoje tiesėje (šią padėtį astronomai vadina sizigiu), o silpniausi – tuomet, kai šie trys kūnai sudaro stačiakampį trikampį (kvadratūrą).

Šaltinis: knyga Energijos okeanas, T. Zolotariovas, Mintis, 1965 metai, 10 puslapis.

Mano komentaras:

Pirma, Žemė yra plokščia, todėl tikriausiai didžiausi potvyniai būna kai Saulė, šiaurės polius ir Mėnulis yra vienoje tiesėje. Antra, tai galima pritaikyti levitacijai.

Krūvių pasiskirstymas

Jeigu krūvis iš įelektrinto rutulio perduodamas tokio pačio dydžio neįelektrintam rutuliui, tai krūvis pasidalija pusiau. Bet jeigu antrasis, neįelektrintas rutulys didesnis už pirmąjį, tai į jį pereis daugiau kaip pusė krūvio. Juo didesnis kūnas, kuriam perduodamas krūvis, juo didesnė dalis krūvio į jį pereina. Tuo pagrįstas vadinamasis įžeminimas – krūvio perdavimas Žemei. Žemės rutulys yra labai didelis, palyginti su ant jo esančiais kūnais. Todėl, susiliesdamas su Žeme, įelektrintas kūnas atiduoda jai beveik visą savo krūvį ir praktiškai tampa neutralus.

Šaltinis: knyga Fizika 7-8 klasei, A. Pioryškinas, N. Rodina, Šviesa, 1980 metai, 197 puslapis.

Super aukštas dažnis

P. Kapica nurodė ir kitą super aukšto dažnio energetikos teigiamybę: galimumą kaupti didelę elektromagnetinę energiją mažuose tūriuose ir nepaprastą lankstumą, kuris padeda super aukšto dažnio energiją transformuoti į kitų rūšių energiją.

Šaltinis: knyga Įdomioji energetika, J. Čirkovas, Mokslas, 1985 metai, 179 puslapis.

Žaibosauga

Žaibavimo metu būtina uždaryti langus, ventiliacijas bei užsklęsti kaminus, nes žaibas keliauja su oro gūsiu. Paprastai tariant, žaibas keliauja į ten, kur pučia vėjas ar yra skersvėjis.

Elektrinė įtampa

Įtampa – tai fizikinis dydis, apibūdinantis elektrinį lauką, kuris yra srovės atsiradimo priežastis.

Šaltinis: Fizika 7-8 klasei, A. Pioryškinas ir N. Rodina, Šviesa, 1980 metai, 213 puslapis.

Mano nuomone,

Nebūna nuolatinės ar kintamos srovės, kol nėra nuolatinės ar kintamos įtampos. Yra daugybė klaidinančių straipsnių, kuriuose kalbama apie AC (alternating current – kintama srovė) ir DC (direct current – nuolatinė srovė), nors vietoje kintama srovė turėtų sakyti kintama įtampa, o vietoje nuolatinė srovė turėtų sakyti nuolatinė įtampa. Per klaidinančias frazes klaidinami ir skaitytojai. Tai yra loginis klaidinimas. Srovė tėra pasekmė, todėl geriausia visada kalbėti apie priežastį – įtampą.

Joks elektros prietaisas nevartoja elektros energijos (1)

Jeigu vieną ampermetrą įjungsime į grandinę prieš lempą, o kitą – už jos, tai abu ampermetrai rodys tokio pat stiprumo srovę.

Šaltinis: Fizika 7-8 klasei, A. Pioryškinas ir N. Rodina, Šviesa, 1980 metai, 212 puslapis.

Mano nuomone,

Visi energijos nuostoliai yra įtampos šaltinyje. Tiek baterijos, tiek generatoriai yra reikalingi tam, kad palaikyti potencialų skirtumą, nes kur nėra potencialų skirtumo, ten nėra ir srovės. Generatorius negamina elektros, o kuria potencialų skirtumą tarp dviejų laidų. Atsiradus potencialų skirtumui tarp dviejų laidų, atsiranda ir elektrinis laukas tarp dviejų laidų, kuris tikriausiai ir perduodamas tik tame tarpe tarp laidų. Tarp baterijos gnybtų yra statinis laukas, bet jis neperduodamas į priešingą gnybtą, nes tarp jų yra dielektrikas oras, t. y. yra per didelė varža.

Apie Saulės baterijas

Šviesos spindulių (ypač ultravioletinių) veikiamas, kūno neigiamas elektros krūvis mažėja. Pavyzdžiui, ultravioletinės šviesos veikiama, išsielektrina neigiamai įelektrinta švino plokštelė.

Šaltinis: Fizika 7-8 klasei, A. Pioryškinas ir N. Rodina, Šviesa, 1980 metai, 190 puslapis.

Krūvių perdavimas

Jeigu krūvis iš įelektrinto rutulio perduodamas tokio pačio dydžio neįelektrintam rutuliui, tai krūvis pasidalija pusiau. Bet jeigu antrasis, neįelektrintas rutulys didesnis už pirmąjį, tai į jį pereis daugiau kaip pusė krūvio. Juo didesnis kūnas, kuriam perduodamas krūvis, juo didesnė dalis krūvio į jį pereina. Tuo pagrįstas vadinamasis įžeminimas – krūvio perdavimas Žemei. Žemės rutulys yra labai didelis, palyginti su ant jo esančiais kūnais. Todėl, susiliesdamas su žeme, įelektrintas kūnas atiduoda jai beveik visą savo krūvį ir praktiškai tampa neutralus.

Šaltinis: Fizika 7-8 klasei, A. Pioryškinas ir N. Rodina, Šviesa, 1980 metai, 197 puslapis.

Mano nuomone,

Kuo didesnė kūno įtampa, kuriam perduodamas krūvis, juo didesnė dalis krūvio į jį pereina. Pavyzdžiui, 100-tu voltų įelektrinta radijo ar TV antena paims didesnį kiekį krūvio nei antena įelektrinta 1-nu voltu.

Elektrikų gėda

Ūkininkas baigęs mokyklą sugeba ir sau užsiauginti maisto, ir kitiems užauginti maisto.

Siuvėjas baigęs mokyklą sugeba ir sau pasisiūti rūbą, ir kitam pasiūti rūbą.

Elektrikas baigęs mokyklą nesugeba nei sau pagaminti elektros, nei kitiems pagaminti elektros. Gėda.

Elektrikas baigęs profesinę mokyklą tesugeba nuvesti laidą ant sienos iš taško A į tašką B, o elektrikas baigęs aukštąją mokyklą tesugeba nuvesti laidą ant popieriaus iš taško A į tašką B. Gėda.

Informacija arba energija iš kosmoso

Atmosfera turi tik du langus. Pirmasis – tai optinis langas, pro kurį žvelgė dangaus stebėtojai žiloje praeityje. Jis plačiai atvertas ir šių dienų astronomams, turintiems galingus optinius teleskopus. Antrasis – radijo langas, pro kurį srūva nuo 1 cm iki 20 m ilgio radijo bangos (ilgesnes bangas atspindi jonosferos sluoksniai).

Šaltinis: knyga Visata ir mes, Z. Sviderskienė, Mokslas, 1982 metai, 104 puslapis.

Sentencija apie žinias

Problema su pasauliu yra ta, kad protingi žmonės yra pilni abejonių, kai tuo tarpu kvailiai yra pilni pasitikėjimo.

Charles Bukowski

Sentencija: gamtiniai elektros generatoriai

Tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimtųjų metų pabaigoje galiausiai buvo išsiaiškinta, kad pirminiai elektros generatoriai, kurie įkrauna žemės atmosferą ir kurių dėka pasirodo atmosferos elektrinis laukas, randasi troposferoje, kažkuriame aukštyje virš žemės paviršiaus.

Šaltinis: Electricity of the free atmosphere, I. M. Imyanitov and E. V. Chubarina, Israel program for scientific translations, Jerusalem 1967, 1 puslapis.