Browse Category

Radijas

Radijo dažnių interferencija

Seniau egzistavusi interferencija buvo išspręsta taip:

1) Atskirti dažniai. Buvo pradėti naudoti skirtingi dažniai skirtingoms sritims;

2) Atstumo atskirtis. Tą patį dažnį galima naudoti tik už tam tikro atstumo.

3) Laiko dalinimasis. Skirtingi siųstuvai tuo pačiu dažniu gali veikti skirtingu laiku. Taip veikia LW, MW ir SW radijo stotys;

4) Skirtinga poliarizacija;

5) Sumažinta buitinių prietaisų siunčiamoji galia.

Jei yra dirbtinai siunčiami trukdžiai, tai geriau priimti norimą dažnį padeda radijo imtuvo bei antenos pasukinėjimas. Norint išskirti reikiamą signalą iš trukdžių padeda kelių antenų naudojimas vienu metu.

Elektrinė įtampa

Įtampa – tai fizikinis dydis, apibūdinantis elektrinį lauką, kuris yra srovės atsiradimo priežastis.

Šaltinis: Fizika 7-8 klasei, A. Pioryškinas ir N. Rodina, Šviesa, 1980 metai, 213 puslapis.

Mano nuomone,

Nebūna nuolatinės ar kintamos srovės, kol nėra nuolatinės ar kintamos įtampos. Yra daugybė klaidinančių straipsnių, kuriuose kalbama apie AC (alternating current – kintama srovė) ir DC (direct current – nuolatinė srovė), nors vietoje kintama srovė turėtų sakyti kintama įtampa, o vietoje nuolatinė srovė turėtų sakyti nuolatinė įtampa. Per klaidinančias frazes klaidinami ir skaitytojai. Tai yra loginis klaidinimas. Srovė tėra pasekmė, todėl geriausia visada kalbėti apie priežastį – įtampą.

Joks elektros prietaisas nevartoja elektros energijos (1)

Jeigu vieną ampermetrą įjungsime į grandinę prieš lempą, o kitą – už jos, tai abu ampermetrai rodys tokio pat stiprumo srovę.

Šaltinis: Fizika 7-8 klasei, A. Pioryškinas ir N. Rodina, Šviesa, 1980 metai, 212 puslapis.

Mano nuomone,

Visi energijos nuostoliai yra įtampos šaltinyje. Tiek baterijos, tiek generatoriai yra reikalingi tam, kad palaikyti potencialų skirtumą, nes kur nėra potencialų skirtumo, ten nėra ir srovės. Generatorius negamina elektros, o kuria potencialų skirtumą tarp dviejų laidų. Atsiradus potencialų skirtumui tarp dviejų laidų, atsiranda ir elektrinis laukas tarp dviejų laidų, kuris tikriausiai ir perduodamas tik tame tarpe tarp laidų. Tarp baterijos gnybtų yra statinis laukas, bet jis neperduodamas į priešingą gnybtą, nes tarp jų yra dielektrikas oras, t. y. yra per didelė varža.

Radijo dažnio ginklas

Radijo dažnio ginklas, masinio naikinimo ginklas, kurio veikimas pagrįstas aukšto (300 – 30 000 MHz) arba labai žemo (<100 Hz) dažnio elektromagnetine spinduliuote. Radijo dažnio ginklas žaloja žmones: pažeidžia smegenis, širdį, centrinę nervų, kraujotakos ir endokrininę sistemas, veikia žmogaus psichiką, sukelia garso haliucinacijas, sintezuoja dezinformuojančius garsinius pranešimus. Apsaugai nuo radijo dažnio ginklo ekranuojami (radioelektronine aparatūra) uždari fortifikaciniai statiniai, padaliniai išdėstomi taip, kad nepatektų į elektromagnetinę spinduliuotę skleidžiančio šaltinio zoną.

Šaltinis: Technikos enciklopedija, IV tomas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Vilnius, 2010 metai, 236 puslapis.

Kuo skiriasi Teslos ir Herco kontūrai?

Žemiau esančiame paveikslėlyje antru numeriu yra pažymėtas Herco kontūras, o trečiu numeriu yra pažymėtas Teslos kontūras. Herco kontūras yra izoliuotas nuo žemės ir veikia spinduliavimo principu, tai yra energija yra išspinduliuojama tik ore ir labai plačiai, ko pasekoje didėjant atstumui tarp siųstuvo ir imtuvo, perduotos-priimtos energijos kiekis labai sumažėja. Kitaip yra su Teslos kontūru. Jis veikia pusiau spinduliavimo, pusiau laidumo principu, todėl enrgijos perdavimo efektyvumas yra žymiai didesnis. Pavyzdžiui, visas elektros perdavimo tinklas veikia kaip Teslos kontūras, kur viršutinė kondensatoriaus plokštelė yra faziniai laidai, o įžeminta kondensatoriaus plokštelė yra neutralusis laidas įžemintas pastotėje. Pusė visos elektros energijos yra perduodama oro linijų laidais ir pusė žeme. Žemė yra idealus laidininkas tarp elektros pastotės ir elektrinėje esančio generatoriaus. Elektros energija nenuteka tiesiog kažkur į žemę, jinai per žemę nuteka į to paties generatoriaus priešingą polių. Jeigu to nebūtų, tada gautųsi didžiulis disbalansas tarp generatoriaus polių. Dar vienas Teslos kontūro privalumas yra tas, kad elektros energiją be nuostolių galima perduoti žeme į bet kurį pasaulio kampelį.

Plačiau apie tai galima paskaityti čia.

Informacija arba energija iš kosmoso

Atmosfera turi tik du langus. Pirmasis – tai optinis langas, pro kurį žvelgė dangaus stebėtojai žiloje praeityje. Jis plačiai atvertas ir šių dienų astronomams, turintiems galingus optinius teleskopus. Antrasis – radijo langas, pro kurį srūva nuo 1 cm iki 20 m ilgio radijo bangos (ilgesnes bangas atspindi jonosferos sluoksniai).

Šaltinis: knyga Visata ir mes, Z. Sviderskienė, Mokslas, 1982 metai, 104 puslapis.

Sentencija: gamtiniai elektros generatoriai

Tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimtųjų metų pabaigoje galiausiai buvo išsiaiškinta, kad pirminiai elektros generatoriai, kurie įkrauna žemės atmosferą ir kurių dėka pasirodo atmosferos elektrinis laukas, randasi troposferoje, kažkuriame aukštyje virš žemės paviršiaus.

Šaltinis: Electricity of the free atmosphere, I. M. Imyanitov and E. V. Chubarina, Israel program for scientific translations, Jerusalem 1967, 1 puslapis.

Ryšys tarp elektros srovės kiekio ir dažnio

Srovės stiprumas taip pat priklauso nuo jos dažnumo. Kuo aukštesnis dažnumas, tuo stipresnė srovė. Kodėl taip yra, lengva suprasti, įsivaizdavus, kad mes pro vamzdelį pripildome vandeniu indą, kurio talpumas, pavyzdžiui, vienas litras, ir po to jį iš ten išpumpuojame. Jei šis procesas vyks vieną kartą per sekundę, tai vamzdeliu per sekundę praeis du litrai vandens: litras į vieną pusę ir litras į kitą. Tačiau jei mes proceso dažnumą padvigubinsime – indą pripildysime ir ištuštinsime 2 kartus per sekundę, tai vamzdeliu per sekundę praeis jau keturi litrai vandens; proceso dažnumui padidėjus, nors indo talpumas nepakito, vamzdeliu pratekančio vandens kiekis atitinkamai padidėjo.

Šaltinis: Įdomioji radiotechnika, L. V. Kubarkinas ir E. A. Levitinas, Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1958 metai, 28 puslapis.