Browse Category

Melagystės

Ampermetras – melagis, bet ir voltmetras – melagis

Ampermetrai rodo ne dabar tekančią momentinę srovę, o jie rodo koks kiekis srovės pratekės per valandą. Pavyzdžiui, jei matuojate srovę ir ampermetras jums rodo vieną amperą, tai reiškia, kad vienas amperas bus pratekėjęs tik už valandos. Tai yra ampermetras „mato“ kokia srovė teka, tada paima ir suskaičiuoja, koks kiekis srovės pratekės per valandą ir tada tą suskaičiuotą rezultatą parodo ekrane ar skalėje.

Voltmetras irgi yra pusiau matavimo prietaisas, pusiau skaičiuotuvas. Voltmetras taip pat nerodo tikrosios kintamosios įtampos. Pavyzdžiui, kai sakoma, kad tinklo kintamoji įtampa yra 220V, turima omenyje efektinė jos vertė. Amplitudinė vertė yra 311V. Paprastai tariant, elektros tinkle yra 311V, bet voltmetras rodo 220V.

Elektros skaitliukas

Elektros skaitliukas matuoja ne suvartotą elektros energiją, bet matuoja per patį skaitliuką pratekėjusią elektros energiją. Jei pajungsime el. skaitliuką prieš apkrovą(varžą) ir pajungsime el. skaitliuką už apkrovos(už varžos), tai abu skaitliukai rodys tą patį.

Klaidingas pavyzdys

283 paveiksle pavaizduota elektrinė grandinė, į kurią įjungta kišeninio žibintuvėlio lemputė. Srovės šaltinis čia yra akumuliatorius. 284 paveiksle pavaizduota kita grandinė. Jos srovės šaltinis yra miesto apšvietimo tinklas. Į tą tinklą įjungiama patalpoms apšviesti lemputė. Sprendžiant pagal ampermetrų parodymus, srovė abiejose grandinėse vienoda. Tačiau lemputė, įjungta į miesto apšvietimo tinklą, tiekia gerokai daugiau šilumos ir šviesos, negu kišeninio žibintuvėlio lemputė. Mat, abiejose grandinėse srovė vienoda, o elektrinė įtampa lemputėse skirtinga. Kišeninio žibintuvėlio lemputė dega, imdama srovę iš baterijos, turinčios žemą įtampą. Kiekvienas kulono dydžio elektros kiekis, tekėdamas tos lemputės spiralėmis, atlieka nedidelį darbą, todėl lemputė duoda mažai šilumos ir šviesos. Kitai lemputei srovę tiekia daug didesnės įtampos šaltinis. Kiekvienas kulono dydžio elektros kiekis, tekėdamas tos lemputės spiralėmis, atlieka didesnį darbą.

Šaltinis: Fizika 7-8 klasei, A. Pioryškinas ir N. Rodina, Šviesa, 1980 metai, 213 puslapis.

Mano nuomone,

Elektros lemputės šviesa ir šiluma priklauso tik nuo srovės dydžio, o ne nuo įtampos dydžio. Negana to, yra padaryta klaida interpretuojant antrojo pavyzdžio duomenis:

284 paveikslėlyje teka kintamoji srovė, tai yra nors ampermetrai abiejuose pavyzdžiuose rodo vienodai, bet antrajame pavyzdyje prateka dvigubai daugiau srovės. Antrajame pavyzdyje ampermetras yra pritaikytas rodyti tik nuolatinei srovei, todėl jis terodo tik pusę iš tikrųjų pratekančios srovės, tai yra jis neparodo, kad dar ir į priešingą pusę prateka lygiai tiek pat srovės.

Melagystė apie uždarą grandinę

Akademiniai melagiai teigia, kad elektros energiją galima perduoti tik uždara grandine. Štai trys pavyzdžiai, kur atviroje grandinėje šviestų elektros lemputė.

Du Omo dėsniai

Mano komentaras:

Yra dviejų tipų elektros grandinės: pastovios įtampos ir kintamos įtampos. Dėl to yra du Omo dėsniai:

 Pastovios įtampos grandinių

Omo dėsnis

 Kintamos įtampos grandinių

Omo dėsnis

 omo-desnis-1 omo-desnis-2

Daugelyje knygų pateikiamas tik vienas Omo dėsnis. Netgi ne visi elektrikai težino, kad kintamosios įtampos grandinėse naudojamas visai kitoks Omo dėsnis. Su šituo straipsniu noriu išsklaidyti kai kurių knygų ir kai kurių elektrikų melą apie vieną Omo dėsnį.