Aktyvinė varža nevartoja elektros energijos

Aktyvinė varža nevartoja elektros energijos. Jinai natūraliai egzistuoja laidininkuose ir puslaidininkiuose. Mums patinka ar ne, bet ji ten egzistuoja. Aktyvinė varža apriboja srovės pratekėjimą, panašiai kaip užtvanka apriboja vandens pratekėjimą. Taip kaip užtvanka nevartoja vandens, taip ir aktyvinė varža nevartoja elektros energijos. Aktyvinė varža yra visada pastovi ir nepriklauso nei nuo įtampos, nei nuo srovės, o priklauso nuo pačio laidininko fizikinių savybių bei temperatūros. Reikalui esant, tam, kad pratekėtų didesnė srovė, galima paimti didesnį laidininką, arba tiesiog padidinti įtampą – nors ribotuvas(aktyvinė varža) nepasikeitė, bet srovė padidėjo.

Parašykite komentarą